Advertisement

Advertisement

Doa Sesudah Adzan

Advertisement
Advertisement
MARWAHISLAM.net | Sebagaimana biasanya ketika umat Islam mendengar suara azan dan mengikutinya sehingga selesai lalu membaca Doa Sesudah Adzan. Bagi sahabat yang masih awam bacaannya adalah berikut ini :

# Allahumma - rabba – hadzihid - da’watit - tamah. –Washshalatil - qaimah. - Ati – muhammadanil - wasilata - walfadhilah. –Wab - ’atshu – maqamam – mahmudanil – ladzi - wa’adtah. -Innaka – la – tukhliful – mi’ad#.

Artinya : Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna. Shalat akan segera didirikan. Limpahkanlah kedudukan dan kemuliaan kepada Muhammad. Dan limpahkanlah kepada Beliau kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji. 

Doa Sesudah AdzanSesudah adzan kita dianjurkan ber-doa, karena adzan merupakan seruan Allah, menuju shalat dan kemenangan (kebahagiaan).

Kemenangan dan kebahagiaan yang dimaksudkan adalah kemenangan dan kebahagiaan karena kita bias mengendalikan dan mengalahkan nafsu-nafsu kita yang buruk dan destruktif. Juga kemenangan dan kebahagiaan karena kita bisa mengatasi dan mengalahkan segala bentuk kezaliman.

Kemudian, shalat adalah suatu momen dimana kita akan mendekatkan diri secara terus menerus kepada Allah, seraya menginternalisasikan berbagai nilai-nilai yang baik dan luhur, sehingga shalat yang kita lakukan akan teraplikasi dalam tindakan moral dan komitmen sosial yang baik dan berguna bagi kemanusiaan.

Itulah doa sesudah azan. Baca juga : 
Advertisement
Advertisement

Subscribe to receive free email updates: