Advertisement

Advertisement

Doa Mohon Diberi Anak yang Saleh dan Perlindungan Dari Setan

Advertisement
Advertisement
MARWAHISLAM.net | Hampir sama seperti dua doa sebelumnya, Doa Mohon Diberi Anak yang Saleh dan Perlindungan Dari Setan juga sangat berguna bila diamalkan, adapun bacaan doanya adalah :

# Rabbi – inni - nadzartu - laka – ma – fi – bathni – muharraran – fataqabbal – minni – innaka – antas - sami’ul - ’alim. – Wa – inni - u’idzuha - bika – wa -  dzurriyyataha – minasy – syaithanir – rajim #.

Artinya : Ya Tuhanku, aku mohon kepada-Mu agar bayi dalam kandunganku menjadi anak yang saleh dan berkhidmat, maka terimalah permohonanku. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui. Dan aku memohon perlindungan untuknya dan keturunannya agar Engkau lindungi/pelihara dari setan yang terkutuk. (QS. Ali Imran (3) : 35-36).

Hampir sama seperti dua doa sebelumnya, doa di atas merupakan permohonan kepada Allah agar kita dikaruniai seorang anak yang saleh dan berkhidmat. Saleh dalam artian anak yang baik yang mau berjuang di jalan Allah dan jalan kemanusiaan. Jalan Allah dan jalan kemanusiaan adalah suatu ketulusan dan kejujuran untuk menghayati dan memperjuangkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan, dalam kehidupan.

Doa Mohon Diberi Anak yang Saleh dan Perlindungan Dari SetanAnak yang saleh akan selalu berusaha introspeksi dan mawas diri akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta akan selalu berbuat baik dan yang bermanfaat bagi sesama manusia. Untuk itu, sudah barang tentu anak yang saleh akan bisa bertindak baik dan bijak bagi family dan keluarganya, terutama terhadap kedua orang tuanya.

Anak yang saleh, akan selalu khusuk beribadah. Yaitu beribadah bukan hanya dalam arti menjalankan ritual (ibadah personal) belaka, akan tetapi juga menjalankan ibadah dalam arti yang lebih luas dan lebih mendalam yaitu ibadah sosial, artinya mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan keadilan dalam konteks sosial, serta melakukan kerja-kerja
kemanusiaan yang bermanfaat bagi sesama manusia.

Ibadah sosial itu. merupakan komitmen sosial untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di alam semesta ini. Anak yang saleh juga akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak melakukan ”kekerasan” kepada sesama manusia dan semua makhluk-Nya, serta akan menentang segala bentuk kekerasan di muka bumi ini.  Kekerasan yang dimaksudkan di sini adalah kekerasan dalam arti yang seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya.

Kata ”berkhidmat” dalam doa di atas adalah bagian juga dari kesalehan, yaitu berkhidmat di jalan Allah dan jalan kemanusiaan, serta berkhidmat untuk memperjuangkan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan hal-hal yang bermanfaat lainnya bagi manusia, semesta, dan kehidupan.

Selain berdoa agar bayi yang masih dalam kandungan kelak menjadi anak yang saleh dan berkhidmat, doa di atas juga berisi permohonan agar anak kita dan keturunannya kelak dilindungi dan dipelihara dari setan yang terkutuk.

Setan yang dalam al-Quran kadang diistilahkan sebagai ”Iblis” bisa berarti makhluk Allah yang suka menggoda dan mengajak manusia untuk menjauh dari terang cahaya Allah, artinya menjauh dari kebaikan, kebenaran, dan ajaran agama yang luhur, yang menjunjung harkat dan martabat kemanusiaan.

Setan/ Iblis yang terusir dari surga bersumpah akan menggoda dan mengajak manusia untuk melakukan keburukan, kejahatan, destruktifitas, kekerasan, dan hal-hal negatif lainnya hingga hari kiamat kelak.

Setan/ Iblis pun bisa juga diartikan sebagai dimensi yang gelap, destruktif, jahat, tidak baik, dan lain-lain, yang bersarang pada struktur ”dalam” dan psike manusia. Setan/Iblis ini menjelma sebagai nafsu-nafsu negatif yang potensinya selalu ada dalam diri manusia.

Jika tidak mampu mengatasi dan mengendalikan nafsu-nafsu negatif tersebut, maka manusia akan terjatuh dalam derajat yang serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari binatang.

Baca juga : 

Kisah Inspiratif : Perjalanan Seorang Yahudi Masuk Islam

Advertisement
Advertisement

Subscribe to receive free email updates: